♥ (25) (2)

Kiekvieno iš mūsų ir mūsų giminės istorija unikali ir nepakartojama!

Protėvių kilmė, gimimo ir gyvenimo vietovės, kasdieninės veiklos, darbai, pomėgiai, vedybos, smagūs ir liūdni nutikimai, jų sveikata ir pan. – tai įdomios ir svarbios žinios jaunesnėms kartoms, tačiau labai dažnai nėra KAM prisiminti, nebėra KO bepaklausti. Savo vaikams, anūkams, artimiems giminaičiams jubiliejaus, vestuvių ar tiesiog gimtadienio proga siūlome padovanoti brangiausią dovaną – savo žinias apie giminės protėvius, surašytas į originalią knygą, savotišką Silva Rerum (lot. „daiktų miškas“ – taip vadinta XVI–XVIII a. populiari, iš kartos į kartą perduodama Lietuvos bajorų „šeimos knyga“, kur, be tokių reikšmingų gyvenimo įvykių kaip gimimo, vestuvių ir mirties datos, būdavo įrašomos ir įvairiausios sentencijos, eilėraščiai, patarlės, per iškilmes sakyti tostai, sveikinimo kalbos ir panegirikos), kurią bet kada galima atsiversti, papildyti naujais faktais ir galiausiai palikti sekančioms kartoms kaip palikimą.

Ką Jums reikėtų pasiruošti? Pasikalbėkite su savo giminės senoliais, artimaisiais, pasižymėkite viską, ką jie prisimena apie save, šeimą, giminę: kur gyveno, ką dirbo, jų pomėgius, sveikatą, įsimintinas ir įdomias istorijas ir pan. Peržiūrėkite turimas nuotraukas, dokumentus, laiškus, įrašus ir pan. Apgalvokite savo istorijos knygos viziją, stilių, kokią informaciją norite pateikti, formatą (knyga, USB ar pan.) ir pan.

Sudarysime Jūsų giminės medį (genealogiją) ir sukursime JŪSŲ ISTORIJOS KNYGĄ – Dovaną ateities kartoms!